Kvalitet och service som ledstjärnor

MEDARBETARE
Hög kompetens
och lång erfarenhet
Vår viktigaste tillgång

MEDARBETARE

 
 

SAX
Klippning till chargerbart skrot

SAX

 
 

MILJÖ
Återanvändning av skort
sparar naturtillgångarna

MOBIL ANALYSERINGSUTRUSTNING
Snabb sortering med säkerställd analys

MOBIL ANALYSERINGSUTRUSTNING

 
 

BALMSKIN
Ökad volymvikt
Färre transporter
Positiva miljöeffekter

BALMASKIN

 
 

LOGISTIK
Vi levererar önskad kvalitet i rätt tid med miljöklassade fordon

LOGISTIK

 
 

LAB
Fullständiga analyser med
avancerad utrustning

LABB

 
 

BRIKETTERINGSANLÄGGNING
Pressar bort skärvätskor
Ökar volymvikt
Positiva miljöeffekter

BRIKETTERINGSANLÄGGNING

 
 

SORTERING & LASTNING
Med moderna och anpassade fordon

SORTERING & LASTNING