Kärnvärden för Cronimet gruppen

idea

VI TÄNKER OCH AGERAR FÖRETAGSMÄSSIGT

För oss innebär det:
-Öppenhet och flexibilitet för nya idéer
-Beredd att ta rimliga risker
-Snabb och flexibel respons på marknadsförändringar
beslutsamhet att prestera och beredskap att jämföras mot våra mål

Vi är en av de ledande inom vårt område

utveckling-icon

VI UTVECKLAS KONTINUERLIGT SOM ETT LÄRANDE FÖRETAG

För oss innebär det:
-Tolerera misstag med viljan att lära av dem
-Öppenhet gentemot konstruktiv kritik
-Främja talang och prestationer
-Kritiskt granska vår verksamhet
 
 
 
Utveckling är ett steg framåt

friend-icon

VI BEHANDLAR ANDRA SOM VI SJÄLVA VILL BLI BEHANDLADE

För oss innebär det:
-tillit och respekt för varandra
-Vänlighet och hjälpsamhet
-En öppen kommunikation
-Pålitlighet
 
 
 
Vi tolererar ingen diskrimineing

quality-

VI ÄR VÅRA AFFÄRSPARTNERS VIKTIGASTE KONTAKT

För oss innebär det:
-Utveckling av gemensamma lösningar
-Snabb respons på affärspartners önskmål
-Leverera högsta kvalitet
-Rättvisa förehavande med varandra
 
 
 
Vi förväntar oss detsamma från våra affärspartners

environment-icon

VI ÄR MEDVETNA OM VÅRT SOCIALA & EKOLOGISKA SAMHÄLLSANSVAR

För oss innebär det:
-Hushålla med naturresurserna
-Bevara miljön för kommande generationer
-Stödja ekologiska, sociala, kulturella och sportsliga åtaganden
-Medvetenhet om vårt ansvar utöver gällande lagar
Vi följer våra värderingar