Företaget

Cronimet Fagersta AB är ett av Sveriges ledande företag för att hantera, processa och leverera rostfritt och höglegerat skrot av hög kvalitet. Våra produkter är idag en viktig råvara vid tillverkning av rostfritt stål i bland annat Avesta och Sandviken. Cronimet Fagersta grundades 1985 och har idag en av Europas modernaste anläggningar för hantering av främst rostfritt och höglegerat skrot, men även vissa ferrolegeringar och metaller. För spånskrot finns en brikett anläggning där svarvspån pressas till en kompakt och hållfast brikett, fri från oljor och skärvätskor. 2005 utökandes verksamheten med dotterbolagen Cronimet Norr AB i Luleå och Kalix, därefter Cronimet Piteå AB (ingår numera i Cronimet Norr), Cronimet Skellefteå AB och Cronimet Umeå AB . Cronimet Fagersta AB innehar Miljö Certifikat ISO14001 (dotterbolagen ingår i nuläget inte i denna ISO certifiering) och är medlemmar i Svenska Järn.

Chart-Cronimet